Privat & Bedrift

Privat

Det kan være lurt å ha en el-kontroll i huset, som kartlegger feil og mangler, men det er kanskje enda viktigere med en Internkontroll for boligen !

El-kontrollen er der og da, samt litt rimeligere forsikring, men vi tilbyr å utarbeide en IK for den tekniske installasjonen i din bolig, denne kan årlig sjekkes av dere eller en fra oss. Dette er en etterspurt tjeneste fra mange, og vi har utviklet en veldig rimelig og god løsning.

Ta kontakt for mer info. FEL §9- Det er eier og brukers ansvar å ivareta den elektriske installasjonen, vi gjør dette for dere med å lage denne IK-permen for deres bolig.

IK blir laget sammen med kunde og en kompetent erfaren elektriker, alle rom blir gjennomgått og det skrives ned bla. belysning/varmekilder samt brann og innbrudds alarmer og rutiner. Det lages sjekklister, alt er elektroninsk laget. Dette vil ivareta den elektriske installasjonen og beskytte bedre mot farer som i verste fall medfører brann eller strømgjennomgang. Alt dokumentasjon blir elektronisk lagret opp mot boligmappa

Privat

Det kan være lurt å ha en el-kontroll i huset, som kartlegger feil og mangler, men det er kanskje enda viktigere med en Internkontroll for boligen !

El-kontrollen er der og da, samt litt rimeligere forsikring, men vi tilbyr å utarbeide en IK for den tekniske installasjonen i din bolig, denne kan årlig sjekkes av dere eller en fra oss. Dette er en etterspurt tjeneste fra mange, og vi har utviklet en veldig rimelig og god løsning.

Ta kontakt for mer info. FEL §9- Det er eier og brukers ansvar å ivareta den elektriske installasjonen, vi gjør dette for dere med å lage denne IK-permen for deres bolig.

IK blir laget sammen med kunde og en kompetent erfaren elektriker, alle rom blir gjennomgått og det skrives ned bla. belysning/varmekilder samt brann og innbrudds alarmer og rutiner. Det lages sjekklister, alt er elektroninsk laget. Dette vil ivareta den elektriske installasjonen og beskytte bedre mot farer som i verste fall medfører brann eller strømgjennomgang. Alt dokumentasjon blir elektronisk lagret opp mot boligmappa

Privat

Det kan være lurt å ha en el-kontroll i huset, som kartlegger feil og mangler, men det er kanskje enda viktigere med en Internkontroll for boligen !

El-kontrollen er der og da, samt litt rimeligere forsikring, men vi tilbyr å utarbeide en IK for den tekniske installasjonen i din bolig, denne kan årlig sjekkes av dere eller en fra oss. Dette er en etterspurt tjeneste fra mange, og vi har utviklet en veldig rimelig og god løsning.

Ta kontakt for mer info. FEL §9- Det er eier og brukers ansvar å ivareta den elektriske installasjonen, vi gjør dette for dere med å lage denne IK-permen for deres bolig.

IK blir laget sammen med kunde og en kompetent erfaren elektriker, alle rom blir gjennomgått og det skrives ned bla. belysning/varmekilder samt brann og innbrudds alarmer og rutiner. Det lages sjekklister, alt er elektroninsk laget. Dette vil ivareta den elektriske installasjonen og beskytte bedre mot farer som i verste fall medfører brann eller strømgjennomgang. Alt dokumentasjon blir elektronisk lagret opp mot boligmappa

Bedrift

Alle byggeiere er i henhold til Internkontrollforskriften pålagt å foreta rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget.

Våre erfarne elektrikere hjelper med kontroll, oppfølging og dokumentasjon.

Dere kan også tegne en serviceavtale med Vestre Aker Elektro, det innebærer at dere vil få en kontaktperson som kjenner til det elektriske anlegget, dere vil få regelmessig oppfølging, slik at tid og penger blir spart.

Bedrift

Alle byggeiere er i henhold til Internkontrollforskriften pålagt å foreta rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget.

Våre erfarne elektrikere hjelper med kontroll, oppfølging og dokumentasjon.

Dere kan også tegne en serviceavtale med Vestre Aker Elektro, det innebærer at dere vil få en kontaktperson som kjenner til det elektriske anlegget, dere vil få regelmessig oppfølging, slik at tid og penger blir spart.

Bedrift

Alle byggeiere er i henhold til Internkontrollforskriften pålagt å foreta rutinemessig kontroll av det elektriske anlegget.

Våre erfarne elektrikere hjelper med kontroll, oppfølging og dokumentasjon.

Dere kan også tegne en serviceavtale med Vestre Aker Elektro, det innebærer at dere vil få en kontaktperson som kjenner til det elektriske anlegget, dere vil få regelmessig oppfølging, slik at tid og penger blir spart.